چهارشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1388

 

 ۷۸۶

فروغ در ظهر ۸ دی‌ماه در خیابان معزالسلطنه کوچه خادم آزاد در محله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی‌تبار به دنیا آمد. 

 

 

بغیه در لینک زیر.... 

فیلتر شکن و ....