چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

۷۸۶

من نیستم ! من نیستم
رفت عمر من ، از دست من
این عمر مست و پست من
یک عمر با بخت بدش بگریستم ، بگریستم
لیک عمر پای اندرگلم
باری نپرسید از دلم
من چیستم ؟ من کیستم

ورود به وبلاگ اصلی ما از اینجا.فیلتر شکنم های جدید..