پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1388

786

آدمی بر اساس کاری که انجام میدهد سنجیده میشود و لی خیلی زمانها اتفاق می افتد که کاری بد از سر کم تر فکر کردن به وقوع میپیوندد....

 

آدم هر چه بیشتر خراب شود بیشتر آباد  خواهد شد. یعنی این که هر چه من پایه وجودم قوی تر باشد  میتوانم در مقابل مشکلات زندگی  از خود نیروی بیشتر به کار ببرم  وهر چه بیشتر با حقیقت تلخ زندگی که که تبعیض ها و تناقص ها را در خود جا داده بر بیایم..حقیقت خیلی واضح است زندگی ما بسته به کسی است که میتواند ما را بالا هم ببرد و پائین هم  بکوبد ...تلخ زندگی ما جز این نیست که همیشه منتظر اتفاقی چه خوب و چه بد هستیم.روزی آنقدر شادیم که نمیدانیم شادیمان را کجا هزینه کنیم وروزی  آنقدر ناراحت که میخواهیم دنیا را ویران کنیم.......

من از حقیقت ها به دروغ ها و از دروغ ها به حقیقت پناه میبرم....

 ورود به وبلاگ اصلی ما از فیلتر شکن وکلی مطلب...