چهارشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1388

ای آسمان ! باور مکن ، کاین پیکره محزون منم
من نیستم ! من نیستم
رفت عمر من ، از دست من
این عمر مست و پست من
یک عمر با بخت بدش بگریستم ، بگریستم
لیک عمر پای اندرگلم
باری نپسرید از دلم
من چیستم ؟ من کیستم

ورود به وبلاگ اصلی ما  از اینجافیلتر شکن و کلی مطلب....