سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1388

۷۸۶

 

تصمیم گرفتم برای نخستین بار همسایه ام را بخواهم،تا درتحمل این تنهایی طاقت فرسا مرا یاری کند.گفتم همسایهم....
شما کهنمی دانید همسایه منکه بود
بگذارید اول شما را مختصری با او اشنا کنم..همسایه من بیوه زنی زیبا بود که تنها 24 پاییز از عمرش گذشته بود
اینکه نمیگویم 24 بهار .برای اینست که در طبیعت انسانهای گرسنه،بیشتر از 2 فصل وجود ندارد:
پاییز و زمستان
در سراسر زندگی محنت زدهشان این پاییز لخت و دورگرد است که صورت زندگی زندگی بخت برگشته شان را نوازش میدهدوزمستان هنگامی فرا میرسد که قلب انسان گرسنه در سینه سر ما زده فقر مثل مرغ سر بریده جان میکند..

ورود به وبلاگ اصلی ما از اینجا.فیلتر شکن و.....